شیمی پتروشیمی پاسارگاد

شرکت شیمی پتروشیمی پاسارگاد با سابقه ای بالغ بر ۱۵ سال و تجربه در امور واردات کلیه مواد شیمیایی و حلال ها و تامین مواد صنعتی و بهداشتی

اخبار و مقالات

تاریخچه ی اسانس

تاریخچه ی اسانس

هرتس به تاثیر شگرف عطرها بر حافظه معتقد است و می گوید که عطرها تا زمانی که امری معنادار ربط و نسبت نیابند، اهمیت شخصی پیدا نمی‌کنند...

نمایش جزئیات
تفاوت عطر و طعم

تفاوت عطر و طعم

هرتس به تاثیر شگرف عطرها بر حافظه معتقد است و می گوید که عطرها تا زمانی که امری معنادار ربط و نسبت نیابند، اهمیت شخصی پیدا نمی‌کنند...

نمایش جزئیات
تاثیر شگرف عطرها بر حافظه

تاثیر شگرف عطرها بر حافظه

هرتس به تاثیر شگرف عطرها بر حافظه معتقد است و می گوید که عطرها تا زمانی که امری معنادار ربط و نسبت نیابند، اهمیت شخصی پیدا نمی‌کنند...

نمایش جزئیات
تاثیر عطرها در بازیابی خاطرات عواطف ما

تاثیر عطرها در بازیابی خاطرات عواطف ما

هرتس به تاثیر شگرف عطرها بر حافظه معتقد است و می گوید که عطرها تا زمانی که امری معنادار ربط و نسبت نیابند، اهمیت شخصی پیدا نمی‌کنند...

نمایش جزئیات