شیمی پتروشیمی پاسارگاد

شرکت شیمی پتروشیمی پاسارگاد با سابقه ای بالغ بر ۱۵ سال و تجربه در امور واردات کلیه مواد شیمیایی و حلال ها و تامین مواد صنعتی و بهداشتی

محصولات شیمی پتروشیمی پاسارگاد

لیست تمامی حلال های داخلی و مواد پتروشیمی که ما تامین کننده آن هستیم

 • فنل
 • استن
 • سیکلوهگزانون
 • سیکلوهگزانول
 • حلال 402
 • حلال 410
 • زایلین
 • تولوئن
 • نرمال بوتانول
 • ایزوبوتانول
 • اتیل استات
 • متیل استات
 • بوتیل استات
 • اسید آکریلیک
 • اسید فسفریک
 • مونو اتیلن گلایکول
 • دی اتیلن گلایکول
 • مونو پروپیلن گلایکول
image image
 • بوتیل گلیکول
 • اتیل گلیکول
 • متیلن کلراید
 • پرکلر اتیلن
 • ایزوپروپیل الکل
 • متانول
 • اتانول
 • گلیسیرین
 • پلی ونیل الکل
 • تری اتانول آمین
 • دی اتانول آمین
 • مونو اتانول آمین
 • برموکول
 • انواع پترو رزین
 • انواع تیتان
 • MEK
 • MIBK
 • DOP
 • DMF